02.05.2018 - Právnické osoby, které mají vůči obci dluh

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací: seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů.
R.M.

Odpověď

Dobrý den pane M.
na Vaši žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně dlužníků Vám sdělujeme, že v obci Janov nad Nisou žádné právnické osoby s dluhy více jak 180 dní po splatnosti vůči obci nejsou.

S pozdravem
Mgr. Daniel David
starosta obce Janov nad Nisou

 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h