Česky Polski

Aktuality

<< <  Stránka 2 z 3  > >>

07.09.2018
Upozornění k okleštění stromů
01.12.2017
Průzkum zájmu o kompostéry
18.12.2014
Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládáním s odpady

Úřední deska

Stránka 1 z 7  > >>

19.10.2018
Obec Janov nad Nisou oznamuje v souladu s § 6, odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a § 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, v platném znění vydání Územního plánu Janov nad Nisou usnesením Zastupitelstva obce Janov nad Nisou nad Nisou č. 79/2018  ze dne  19.9.2018 formou opatření obecné povahy.
06.10.2018
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
13.09.2018
Usnesení ze 7. zasedání ZO Janov nad Nisou
31.08.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci