Česky Polski

Aktuality

<< <  Stránka 3 z 3

09.10.2014
Pokud máte zájem o slavnostní přivítání vašich nově narozených dětí na naší radnici .....
10.03.2014
Od 10. března 2014 si mohou občané na Obecním úřadě Janov n. N. vyzvednout pytle na složky odděleného sběru komunálního odpadu z domácností, a to na plasty z domácností, na nápojový karton a na kovový odpad. Pytle jsou pro občany zdarma a plné se odkládají prozatím na dvou stanovištích, a to do sběrné kovové klece v Janově u samoobsluhy a v Loučné u hlavní silnice u zastávky autobusu.
01.03.2014

 Na obecním úřadě v Janově nad Nisou mohou občané nově zaplatit i platebními kartami.

03.05.2011
Obecní úřad nabízí podnikatelům v obci možnost sepsání smlouvy o jejich zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úřední deska

Stránka 1 z 7  > >>

19.10.2018
Obec Janov nad Nisou oznamuje v souladu s § 6, odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a § 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, v platném znění vydání Územního plánu Janov nad Nisou usnesením Zastupitelstva obce Janov nad Nisou nad Nisou č. 79/2018  ze dne  19.9.2018 formou opatření obecné povahy.
06.10.2018
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
13.09.2018
Usnesení ze 7. zasedání ZO Janov nad Nisou
31.08.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci