29.07.2015 - Odměna pro starostu

Otázka

Vážený pane starosto,
Na květnovém zasedání Zastupitelstva obce byla zastupiteli obce starostovi odsouhlasena odměna ve výši dvou platů za dobré hospodařeni obce v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že nebyla v usneseni uvedena konkrétní částka, Vás žádám o sděleni výše částky vyplacené starostovi z obecniho rozpočtu v souvislosti s odsouhlasenou odměnou za rok 2014.

J. H.

Odpověď

Dobrý den,
na Vaši žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – výše odměny vyplacené starostovi obce Vám sděluji, že Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou nebyla starostovi obce odsouhlasena odměna ve výši dvou měsíčních platů, nýbrž finanční dar – viz usnesení č. 46/2015 ve znění: „ZO Janov nad Nisou souhlasí s udělením finančního daru starostovi obce ve výši 2 měsíčních platů.“ Odměnu starosta pobírá každý měsíc, a to dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. dle přiložené přílohy č. 1. Výše odměny se skládá ze základu (pevná složka) + příplatek podle počtu obyvatel dané obce. V naší obci bylo k 31. 12. 2014 1.337 obyvatel, takže z toho je vypočítána výše odměny – viz přiložená tabulka.

S přáním příjemného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

P ř í l o h a : Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., příloha č. 1: Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h