Investiční akce vodovodní řád a kanalizace Hraničná

Otázka: 20. 8. 2021

1. Zda se jako Obec Janov nad Nisou podílíte jakýmkoliv způsobem na Investičních akcí " Vodovodního řádku a tlakové kanalizace v k.ú. Hraničná n.N. v asfaltové komunikaci pozemek parc. č. 885 a pozemek parc.č. 859."

2. Zda tato Investiční akce je akcí vyvolanou potřebou soukromé investice.

Odpověď: dne 20. 8. 2021

1. Obec Janov nad Nisou se žádným způsobem nepodílí na Investiční akci „Vodovodní řad a tlaková kanalizace v katastrálním území Hraničná nad Nisou v asfaltové komunikaci na pozemku ppč. 885 a ppč. 859 k. ú. Hraničná nad Nisou".

2. Tato akce je akcí vyvolanou potřebou soukromé investice

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo