Poskytnuté informace v roce 2019

V roce 2019 obec neobdržela žádné žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

9. zasedání zastupitelstva
4.11.2020 od 17:00 h