Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo má pro volební období 2018-2022 celkem 9 členů a schází se na jednání zpravidla jednou za měsíc. Jednání jsou veřejnosti přístupná.

Jednací řád zastupitelstva

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

1. zasedání zastupitelstva 2021
27.01.2021 od 17:00 h