Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo má pro volební období 2018-2022 celkem 9 členů a schází se na jednání zpravidla jednou za měsíc. Jednání jsou veřejnosti přístupná.

Jednací řád zastupitelstva

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

8. zasedání zastupitelstva
7.10.2020 od 17:00 h