Usnesení - 06.10.2021

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 6. října 2021

Usnesení č. 62/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemků: 1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2, ppč.1438/3- trvalý travní porost o výměře 186 m2 a část pozemku ppč. 1437/13 - trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 označené dle GP č. 370-347/2021 jako ppč. 1437/17 o výměře 168 m2 a navrhuje cenu 460,- Kč/m2.

Usnesení č. 63/2021

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu Mgr. D. Davida k zajištění vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku č. 1750/1 k.ú. Loučná nad Nisou .

Usnesení č. 64/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. 218 Hraničná nad Nisou ve výši 15.300,- Kč paní P. P.

Usnesení č. 65/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. 201 Hraničná nad Nisou ve výši 5.700,- Kč panu V. K.

Usnesení č. 66/2021

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2021

OdPa Pol
P 1121 267.800,-
P 4111 31.000,-
V 6114 5029 23.194,-
V 6114 5139 676,-
V 6114 5175 1.274,-
V 6114 5169 5.856,-
P 4116 573.959,09
P 4116 101.286,91
V 3113 5336 573.959,09
V 3113 5336 101.286,91
V 2321 6129 37.800,-
V 2212 5171 230.000,-

Příjem celkem: 974.046,-

Výdej celkem: 974.046,-

Usnesení č. 67/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje nařízení č. 1/2021.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h