Usnesení - 15.08.2007

Usnesení z náhradního zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou (za 8. zasedání ZO) konaného dne 15. srpna 2007

Usnesení č. 63/2007

ZO souhlasí s vypracováním a zafinancováním projektové dokumentace na odkanalizování části obce podél obecní komunikace okolo Janovské sokolovny.

Usnesení č. 64/2007

ZO souhlasí v případě příznivých finančních možností obce a současné spoluúčasti majitelů objektů v trase projektované kanalizace okolo Janovské sokolovny s finanční spoluúčastí obce na vybudování kanalizačního řadu okolo Janovské sokolovny.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo