Výbory a komise

Kontrolní výbor

Finanční výbor

Komise rozvoje a výstavby

Komise péče o krajinu

Komise kulturní a sportovní

Sbor pro občanské záležitosti

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva
29.04.2020 od 17:00 h