Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva v upravené verzi bez osobních údajů

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
9.12.2020 od 17:00 h