Atrakcje

Kapliczka w Hraničnej

Od kapliczki prowadziła dawniej droga do Dornstu (Trniště). Mury kapliczki są zbudowane z granitu a kolebkowe sklepienie jest z cegieł. Dach pokryty jest gontem. Dwa małe okienka mają ozdobne kraty. Niestety obiekt jest obecnie dosłownie wrośnięty w okoliczny teren i niszczeje.

kostel sv. Jana KřtiteleKościół pw. św. Jana Chrzciciela

Jednonawowa budowla niemieckiego typu z graniastosłupową wieżą zakończoną iglicą, zbudowana w latach 1800-1811 według planów architekta Würfla z Liberca. Stosunkowo surowy architektoniczny kształt budowli równoważą we wnętrzach bogate neorenesansowe malowidła pędzla E. Meiningera pochodzące z 1883 roku. Przy kościele stoi zespół rzeźb św. Jana Nepomucena dłuta Ignáca Martinca z Sestroňovic koło Frýdštejna z roku 1831.

Kościół pw. św. Józefa w Loučnej

Kościół zbudowano w latach 1914-1915 z datków mieszkańców na podstawie projektu jabloneckiego architekta Roberta Hemmricha. To kościółek jednonawowy z czworoboczną wieżą wznoszącą się nad wejściem po zachodniej stronie. Wnętrza kościoła są ozdobione w duchu historyzmu końca XIX i początku XX wieku, charakteryzującego się ornamentowymi szablonowymi malowidłami. Najcenniejszymi elementami kościoła jest sześć witraży okiennych w neorenesansowych ramach ornamentowych.

KrálovkaWieża widokowa Královka

Nazwa pochodzi od czterech chałup należących do rodu Königów. W 1886 roku niemieckie towarzystwo górskie zbudowało drewnianą wieżę widokową, którą później zastąpiono kamienną budowlą o wysokości 23,5 m. Sąsiednie schronisko pełni funkcję restauracji i obiektu noclegowego.

Droga krzyżowa

W 1878 roku Josef Klamt zlecił budowę drogi krzyżowej na swojej działce. Kolumny zbudowano wzdłuż drogi prowadzącej do Liberca. Dawne obrazy umieszczone na kolumnach namalowano w stylu ludowym na blasze. Dziś mieszczą się na nich ceramiczne płaskorzeźby autorstwa R. Hüttmanna. Obmurowanie źródełka zlecił młynarz z Hraničnej, Ch. Hirschmann. Całe miejsce zostało zagospodarowane i w 1903 roku poświęcone. Stało się bardzo popularne, przybywały tu zastępy pielgrzymów.

Pomnik poległych w 1. wojnie światowej

Pomnik znajduje się w centrum miejscowości, obok kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Zbudowano go w 1925 roku ze środków pochodzących ze zbiórki zorganizowanej wśród mieszkańców. W dużym stopniu budowę dofinansował także fabrykant Schorm.

RatuszRatusz

Budowę janovskiego ratusza rozpoczęto wiosną 1927 roku. Budowano go na podstawie planów architekta Emila Thielego z Rýnovic. Oprócz budynku ratusza projekt obejmował także dwa postronne skrzydła oraz kamienicę pomiędzy budynkiem nr 439 a wschodnim skrzydłem. W ratuszu mieściła się piwnica ratuszowa oraz ludowe łaźnie. Obecnie w budynku, oprócz urzędu gminy, mieści się także biblioteka.

Grzyb skalny

Skalny grzyb z granitu znajduje się nad Loučną, po lewej stronie prowadzącej do Jindřichova. Na szczupłej nodze oparty jest kapelusz o wyraźnie większej średnicy. Tego rodzaju formy skalne powstają w wyniku wietrzenia skał.

Trniště

Skalny punkt widokowy niedaleko Hotelu Murano (dawniej Hašlerova chata). Platforma widokowa otoczona jest dzisiaj wysokimi drzewami. Punkt widokowy zabezpieczony jest barierką. Dawniej stał tu potężny krzyż.

 Loga CZ-PL, EU

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h