Zápis - 08.08.2007

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. srpna 2007

Přítomni: Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, Marie Blahoutová, Rudolf Kout

Omluveni: Ing. Ivo Richter, Mgr. Pavel Pilz, Mgr. Jana Tomešová, MUDr. Milan Kvasnička, Ing. Radek Jelínek

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou nebylo zahájeno, protože se nedostavila nadpoloviční většina zastupitelů.

Starosta obce oznamuje zastupitelům, že svolává náhradní zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou a to na 15. srpna 2007 od 17:00 hodin.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h