Vydaná stanoviska a rozhodnutí k pozemku ppč. 751/3

Žádost o poskytnutí informací:

Vydaná stanoviska a rozhodnutí k pozemku ppč. 751/3 k.ú. Janov nad Nisou za poslední 10let

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že byla vydaná tři rozhodnutí:
a) souhlas s napojením novostavby rodinného domu na obecní kanalizaci
b) souhlas s připojením na elektřinu
c) sdělení, že na výše jmenovaném pozemku nevedou žádné sítě v majetku obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h