Usensení - 19.07.2006

Usnesení z  mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 19. července 2006

Usnesení č. 80/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/2 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1082/5172 na stpč. 441 - zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Raiffeisen banky, a. s. IČO 49240901, se sídlem Olbrachtova ulice 2006/9, Praha 4.

Usnesení č. 81/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/5 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 898/5172 na stpč. 441 - zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h