Usnesení - 13.11.2013

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 13. listopadu 2013

Usnesení č. 77/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2013  – směrnici č. 3.

Usnesení č. 78/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi 2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 79/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence (Loučná) 1.000,- Kč, Lubošovi Doležálkovi st. 500,- Kč, Michalu Surkovovi 1.500,- Kč a pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 80/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a organizaci janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč a p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 81/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Petru Mikoláškovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 82/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinu Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 83/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.000,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1.000,- Kč, p. Milanovi Kvasničkovi 1.500,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1.000,- Kč.

Usnesení č. 84/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podepsání Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

Usnesení č. 85/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce zadáním aktualizace projektu na přemístění jídelny do objektu MŠ za účelem optimalizace provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h