Usnesení - 09.09.2009

Usnesení ze  7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. září 2009

Usnesení č. 50/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou

Usnesení č. 51/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření věcného břemene přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 52/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 a navrhují minimální cenu u ppč. 590/6 400,- Kč/m2 a u ppč. 590/7 500,- Kč/ m2.

Usnesení č. 53/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na právo vstupu, chůze a jízdy přes pozemky ppř. 2 a 12/10 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu čp. 542 a pozemku stpč. 2/2 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrického plánu č. 971-136/2009 za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Usnesení č. 54/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje tyto rozpočtové změny:

P 4222 +  832.520 oprava hasičárny

V  6171 6121 +  832.520

P 6171 2111 -  250.000 oprava položky

P 6171 2131 + 250.000 nájem pozemků

P 4116 +  79837 Czech point

V  6171 5137 +  78987

V  6171 5169 + 850

V 6171 5137 - 5.148

V 6171 5137 +  4.998

V 6171 5169 + 150

P 4111 - 2.989 vratka za volby

V  6117 5029 - 449

V  6117 5139 -  1.440

V  6117 5169 -  1.100

V  6117 5132 - 800 oprava položky

V  6117 5032 + 800 OSSZ

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h