Usnesení - 16.07.2008

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 16. července 2008

Usnesení č. 81/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA, IČ: 12076538, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847; na základě zjištění hodnotící komise, která z rozhodnutí zadavatele posoudila v souladu s § 59 zákona o veřejných zakázkách prokázání splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků stanovených zadavatelem.

Usnesení č. 82/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče STRABAG a.s., IČ: 60838744,  jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena při posouzení nabídek, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847.

Usnesení č. 83/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847, a to nabídky uchazeče Regas Liberec, s. r. o. IČ: 25419854, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek doporučenému hodnotící komisí.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h