15.03.2016 - Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské infrastruktury

Dobrý den,
na Vaši žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci realizace projektu „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou“:

  1. předložení kopie písemné informace Provozovatele vodovodu a kanalizace v Janově nad Nisou dle čl. 2.5.1. přílohy 5 Smlouvy o provozu, včetně aktualizací
  2. předložení kopie doložky dle čl. 2.5.2. přílohy 5 Smlouvy o provozu vodovodu a kanalizace

Vám sděluji, že je možné Vám tyto požadované dokumenty poskytnout – viz příloha.

Žádáme Vás proto tímto o úhradu nákladů s tím spojených a to dle sazebníku náhrad, bodu č. 6 – 50,- Kč + 4x kopie po 3,- Kč/A4, což je celkem 62,- Kč.

S přáním příjemného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h