Usnesení - 16.11.2011

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 16. listopadu 2011

Usnesení č. 94/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření soudního smíru ve sporu se žalobcem GALILEO REAL, k.s. vedeném před Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. 26 Cm 76/2005 o zaplacení částky 2.999.868,60 Kč s příslušenstvím tak, že obec Janov nad Nisou se zaváže žalobci zaplatit částku 3.572.240,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení soudu o schválení smíru s tím, že každý z účastníků ponese své náklady řízení.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h