Informace o prodeji pozemku ppč. 1392/2

Otázka

Žádost o poskytnutí informací ohledně prodeje pozemku ppč. 1392/2 k.ú. Janov n.N. panu L.B. a) usnesení kterým byl schválen prodej pozemku ppč. 1392/2 v k.ú. Janov nad Nisou b) zveřejnění prodeje pozemku

INVICTA a.k., s.r.o. Praha

Odpověď

k bodu a) - usnesení Usnesením č. 37/2017 nebyl schválen prodej pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, ale jen záměr prodeje viz. znění usnesení č. 37/2017:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 8 969 m2 označený dle GP č. 1266-12/2017 jako 1392/2 o výměře 20 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.“

k bodu b) – zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.1392/2 k.ú. Janov n.N. zveřejnění prodeje: od 2. 5. 2017 do 18. 5. 2017 – viz přílohy A, B

Na zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou dne 31. 5. 2017 bylo schváleno usnesení č. 47/2017, kterým byl schválen prodej části pozemku ppč. 1392 v tomto znění:

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1266-12/2017 jako 1392/2 o výměře 20 m2 L.B. za cenu 4 000,- Kč.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h