Žádosti o informace

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Obec Janov nad Nisou poskytuje informace

1. zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

2. na základě žádosti

Obec Janov nad Nisou neposkytuje tyto informace:

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává příslušné oddělení OÚ podle funkční příslušnosti určené organizačním řádem OÚ. Rozhodnutí podepisuje starosta a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h