Informace o cestě na pozemcích ppč. 823/2 a 823/4

Otázka

Žádost o poskytnutí informací:  Informace o cestě na pozemcích v k.ú. Janov nad Nisou  parc.č. 823/2 a  parc.č. 823/4

Odpověď

Na pozemcích  v  k.ú. Janov nad Nisou  parc.č. 823/2 a parc.č. 823/4 se nachází místní účelová komunikace, která není majetkem Obce Janov nad Nisou.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h