Zápis - 15.08.2007

Zápis z náhradního zasedání Zastupitelstva obce (za 8. zasedání ZO) konaného dne 15. srpna 2007

Přítomni: Mgr. Daniel David, Marie Blahoutová, Jaroslav Hrabák, ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, Mgr. Pavel Pilz, ing. Ivo Richter, Mgr. Jana

Omluven: MUDr. Milan Kvasnička

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO

*Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Mgr. Tomešová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kout byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu.

- pí. Blahoutová - nemá připomínky

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

  2. Kanalizace - Janovská o. p. s.

  3. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Kanalizace - Janovská o. p. s.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

3. Závěr

v 17,30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David končí náhradní zasedání ZO ( za 8. zasedání ZO )

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, Mgr. Pavel Pilz

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h