29.07.2015 - Odstranění stavby reklamní konstrukce u kapličky

Otázka

Vážený pane starosto,
Dne 27.5.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce jsem Vás požádal o informaci o stavbě konstrukce na reklamu na obecnlm - pozemku č. parc. 756/4. Vaše odpověď byla, že nevíte, neboť o parkovíště se stará ředitel o.p.s. Janovská pan zastupitel P. Mlejnek. Ten nebyl na zasedání přítomen.

Na červnovém zasedánl obce dne 24.6.2015 jsem opět vznesl dotaz na výše uvedenou stavbu. Pan zastupítel Mlejnek mi odpověděl, že stavbu nepovolila SCHKOJH a že do konce týdne bude stavba odstraněna.

Za cca 3 týdny jsem šel kolem obecního parkovíště a zjístíl jsem, že stavba stále stoji a navíc je čerstvě natřená. Po dotazu na obecním úřadě, jste mí sdělíl, že stavba není povolená a že se zeptáte p. P. Mlejnka, za dva dny jste mi sdělil, že stavba bude již odstraněna.

Vzhledem k tomu, že již uplynuly opět 2 týdny, žádám Vás jako statutárního zástupce obce o ínformaci kdy bude tato nepovolená stavba na obecní pozemku č. parc. 756/4 odstraněna.

J. H.

Odpověď

Dobrý den,
na Vaši žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – datum odstranění stavby konstrukce na reklamu – obecní parkoviště v Hraběticích – parc. č. 756/4 k. ú. Janov nad Nisou Vám sděluji, že jsem telefonicky oslovil pana Petra Mlejnka, ředitele Janovské o. p. s. a ten mi sdělil, že konstrukce na reklamu z parkoviště na Hraběticích bude odstraněna nejdéle do 15. 8. 2015. Termín odstranění konstrukce se posunul z důvodu vytíženosti firmy, kterou pan Mlejnek oslovil k demontáži konstrukce na reklamu.

S přáním příjemného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h