Usnesení - 15.04.2010

Usnesení ze  4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. dubna 2010

Usnesení č. 31/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311  m2 – trvalý travní porost TJ Bižuterii, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou, IČ: 00526690 za cenu 32.033,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h