Usnesení - 06.10.2010

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 6. října 2010

Usnesení č. 69/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nákup hasičského vozidla CAS 32T 815 za částku 605.800,- Kč.

Usnesení č. 70/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N.

Usnesení č. 71/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje záměr směnit část ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N. vzniklou novým geometrickým plánem za část ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 278 m2 a část ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 184 m2 a rozdíl v metrech doplatit částkou 200.000,- Kč majiteli pozemků.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h