Usnesení - 15.08.2007

Usnesení z náhradního zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou (za 8. zasedání ZO) konaného dne 15. srpna 2007

Usnesení č. 63/2007

ZO souhlasí s vypracováním a zafinancováním projektové dokumentace na odkanalizování části obce podél obecní komunikace okolo Janovské sokolovny.

Usnesení č. 64/2007

ZO souhlasí v případě příznivých finančních možností obce a současné spoluúčasti majitelů objektů v trase projektované kanalizace okolo Janovské sokolovny s finanční spoluúčastí obce na vybudování kanalizačního řadu okolo Janovské sokolovny.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h