Usnesení 15.09.2010

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. září 2010

Usnesení č. 68/2010

ZO Janov n. N. schvaluje podání nabídky do výběrového řízení na prodej hasičského vozidla CAS 32 T 815 ve výši 605. 800,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h