Zápis - 26.04.2017

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. dubna 2017

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petra MACHÁČKOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV

Omluven: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

  1. Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí pí. Bürgerová, p. Mlejnek )

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Volba návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Kontrola usnesení

v 17.07 hodin přichází p. Mlejnek – 8 členů zastupitelstva

Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Přidělení dotací v rámci programu „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2017"
  4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.
  5. Žádost o dotace z Programu obnovy venkova 2017
  6. Rozpočtové změny
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

2. Prodej majetku obce

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 36 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 37 bylo schváleno (PROTI – Mlejnek)

3. Přidělení dotací v rámci programu „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2017"

ŽadatelAdresaPočet členůPožadovaná dotaceZískaná dotace
Školní sportovní klub Janov n. N. 374 66 17 500 Kč 17 500 Kč
TJ Sokol Janov n. Nisou Janov n. N. 504 129 30 000 Kč 30 000 Kč
Český svaz žen Loučná 91 Janov n. N. 35 8 000 Kč 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, Janov n.N. 58 15 000 Kč 15 000 Kč
C e l k e m     70 500 Kč 70 500 Kč
ŽadatelAdresaPočet členůPožadovaná dotaceZískaná dotace
Školní sportovní klub Janov n. N. 374 66 17 500 Kč 17 500 Kč
TJ Sokol Janov n. Nisou Janov n. N. 504 129 30 000 Kč 30 000 Kč
Český svaz žen Loučná 91 Janov n. N. 35 8 000 Kč 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, Janov n.N. 58 15 000 Kč 15 000 Kč
C e l k e m     70 500 Kč 70 500 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

usnesení č. 38 bylo schváleno (ZDRŽEL – Jelínek)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 39 bylo schváleno

4. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 40 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 41 bylo schváleno

5. Žádost o dotace z Programu obnovy venkova 2017

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 42 bylo schváleno

6. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
P 4121   30.000,- Bedřichov za hasiče
V 5512 5169 30.000,- -
P 4122   7.120,- Hospodaření v lesích dotace
V 1039 5169 7.120,- -
P 1122   835.050,- DPPO
V 6409 5365 835.050,- -
V 6409 5229 - 4.707,40 oprava položky SMO
V 6409 5222 4.707,40 -

Příjem celkem: 872.170,-

Výdej celkem: 872.170,-

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
P 4121   30.000,- Bedřichov za hasiče
V 5512 5169 30.000,- -
P 4122   7.120,- Hospodaření v lesích dotace
V 1039 5169 7.120,- -
P 1122   835.050,- DPPO
V 6409 5365 835.050,- -
V 6409 5229 - 4.707,40 oprava položky SMO
V 6409 5222 4.707,40 -

Příjem celkem: 872.170,-

Výdej celkem: 872.170,-."

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 43 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 44 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 45 bylo schváleno

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

o v ě ř o v a t e l é : p. Jaroslav Jansa, Mgr. Adam Kulich

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h