Usnesení - 04.11.2015

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 4. listopadu 2015

Usnesení č. 76/2015

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 77/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům finančního výboru: p. Janu Čmejrkovi 1 000,- Kč, p. Petru Kordačovi 1 000,- Kč, ing. Petru Krátkému 1 500,- Kč, MUDr. Milanu Kvasničkovi 1 000,- Kč, p. Pavlu Pěničkovi 1 500,- Kč, ing. Pavlu Šarkovskému 1 500,- Kč.

Usnesení č. 78/2015

ZO Janov nad Nisou  schvaluje finanční dar členům kontrolního výboru: Mgr. Adamu Kulichovi 1.000,- Kč a  Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 79/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ  pí. Marii Palenčárové 1.500,- Kč, pí. Ludmile Matěchové 1.000,- Kč, pí. Lence Vondrové 1.500,- Kč, pí. Marii Práškové 1.000,- Kč a p. Michalu  Surkovovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 80/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, Mgr. Marii Bürgerové 2.000,-Kč, panu Jaroslavu Jansovi 2.000,- Kč  a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 81/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro  kulturu a sport Mgr. Lence Jelínkové (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 82/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizaci Janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, pí. Marii Surkovové 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h