Usnesení - 16.05.2007

Usnesení z  5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 16. května 2007

Usnesení č. 39/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 3. 2007 pod spis. zn. 26Cm 76/2005-210.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h