25.02.2016 - Dohoda o narovnání mezi obcí a SČVK

Dobrý den,
na Vaši žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně Dohody o narovnání mezi obcí Janov nad Nisou a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. Vám sděluji, že výše jmenovaná dohoda schválena na jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou dne 27. ledna 2016, usnesením č. 1/2016 je v tuto chvíli podepsána, pouze jednou stranou a to obcí Janov nad Nisou a na podpis pana Ing. Milana Kuchaře, generálního ředitele a člena představenstva SČVK, a. s. ještě čeká, nicméně je možné Vám kopii poskytnout – viz příloha.

Kopii přílohy č. 5 Koncesní smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a SČVK, a. s. je možné Vám taky poskytnout – viz druhá příloha.

Žádáme Vás proto tímto o úhradu nákladů s tím spojených a to dle sazebníku náhrad, bodu č. 6 – 50,- Kč + 31x kopie po 3,- Kč/A4, což je celkem 143,- Kč.

S přáním příjemného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h