15.11.2016 - Čísla účtů a smlouva s Hospicem sv. Zdislavy

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 11. 2016 Vám sdělujeme, že obec Janov nad Nisou je majitelem čtyř účtů a to:

Komerční banka, a. s. - č. ú. 2522451/0100
Česká spořitelna, a. s. - č. ú. 963226379/0800
Česká národní banka - č. ú. 94-818451/0710
Equa bank, a. s. - č. ú. 1014841948/6100

Smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. byla uzavřena s Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.. Finanční dar byl ve výši 6.665,- Kč, dar je poskytován na podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy, o. p. s. - viz příloha dopisu.

S přáním příjemného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h