Rozhodnutí o povolení kácení

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 123/1998 Sb. Zákona o právu na informace o životním prostředí.

• žádost o zaslání anonymizované verze rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. JANOV359/2023

Odpověď

• byla zaslána anonymizovaná verze rozhodnutí o povolení kácení pod č. j. JANOV359/2023 ze dne 5. 4. 2023.
(viz. příloha)

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h