Části obce

Janov nad Nisou se dnes skládá ze čtyř osad: vlastního Janova, Loučné, Hrabětic a Hraničné. Nejstarší z nich je pravděpodobně Hraničná, nejmladší Hrabětice.

Janov nad Nisou

Janov - znak osady

První písemná zmínka o Janově se v liberecké matrice objevuje roku 1645, rohozecká pamětní kniha z roku 1687 udává rok založení obce jako 1650. Od 17. století se Janovu říkalo Johannesberg podle prvního křestního jména J. W. Reckziegla - Johann. Pro předválečnou českou zkomoleninu názvu Janova - Honsberg - jsou dvě vysvětlení: jedno vychází z křestního jména Johannesberg, které se v dialektu vyslovuje Gehonsfaier - přičemž první slabika se nezdůrazňuje. Druhé přisoudila historie také J. W. Reckzieglovi, kterému prý říkali Hons von Berg - a toto slovo přešlo časem jako synonymum na celou osadu.

Hraničná

Hraničná - znak osady

Jméno Hraničná je odvozeno od polohy na rozhraní dvou panství - libereckého a smržovského. Obec byla založena roku 1585 - a jak dodnes svědčí původní názvy - Uhelný pahorek (Kohlhübel), Uhelná cesta (Kohlweg) a Uhlířova studánka (Kohlborn), byli prvními osadníky uhlíři. Již k roku 1720 se v obci připomíná kaple, která byla roku 1867 zrušena.

Loučná

Loučná - znak osady

Tento název se poprvé objevuje v hraničním sporu z roku 1591 ve tvaru "Lauczny Bach", což označuje Loučný potok (bývalý název pro Bedřichovskou - Mšenskou Nisu). Začátkem 17. století (roku 1602) se v kronikách objevuje název Lautschney již jako osada. Vznik slova Lautschney - Loučná je pravděpodobně dán místem prameniště - v lukách - potok pramenící v louce - Loučný potok - Lautschney Bach. Až do roku 1902 byla Loučná místní částí Mšena.

Hrabětice

Jméno je nepřímo odvozeno od majitelů rohozeckého a semilského panství hrabat Desfoursů. Desfoursové roku 1622 vyčlenili ze semilského panství samostatné panství smržovské a na něm na přelomu 17. a 18. století založili řadu obcí. Vedle již zmíněných Hrabětic (1689), také Horní Maxov (1700), Dolní Maxov (1700), Karlov a Josefův Důl (1701). Prvního osídlence Nicolase Weisse nám připomíná Nickelův vrch (nazývaný též) Králičí vrch). Podle pověsti Weiss spolu s dalšími třemi osadníky hledali jméno pro nově vzniklou osadu. Jelikož křestní jména hrabat Desfoursů byla již vyčerpána na pojmenování jiných osad, rozhodli se použít jméno odvozeného z jejich titulu - Hrabětice.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h