Informace o povolení kácení dřevin

Žádost o poskytnutí informací:

- Zda bylo vydáno povolení kácení dřevin – 3 stromů, původně rostoucích podél pozemní komunikace na pozemcích zapsaných v k.ú. Janov nad Nisou pod p.č. 724/8, p.č. 673/6, p.č. 1398/1.
- Zda byla uložena žadateli povinnost přiměřené náhradní výsadby.

M. Š.

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že kácení Vámi identifikovaných stromů bylo povoleno rozhodnutím pod č. j. 359/2023 ze dne 5. 4. 2023. Povolení bylo vydáno na 3 stromy (ne stromořadí), které to podle nás není. Náhradní výsadba nebyla uložena z důvodu, že v dané oblasti je dostatek mimolesní zeleně.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h