Usnesení - 28.02.2007

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. února 2007

Usnesení č. 6/2007

ZO schvaluje " Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou".

Usnesení č. 7/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 229/2 k. ú. Janov n. N. - zahrada  o výměře 1088 m2 a ppč. 230/1 k. ú. Janov n. N.  - ostatní plocha o výměře 657 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 200 Kč/m2.

Usnesení č. 8/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč.  ppč. 1366/5 k. ú. Loučná  n. N.  - trvalý travní porost o výměře 28 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 300 Kč/m2.

Usnesení č. 9/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 1020/1 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha  o výměře 1946 m2 a ppč. 1020/3 k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o výměře 3 854 m2  a zároveň navrhuje minimální cenu 500 Kč/m2.

Usnesení č. 10/2007

ZO souhlasí s rozdělením ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. dle předloženého nákresu.

Usnesení č. 11/2007

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2006 ve výši 10,50 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2006 ve výši  23,60 Kč/m3.

Usnesení č. 12/2007

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2007 ve výši vodné 11,-  Kč/m3 a stočné 24,- Kč/m3.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h