07.09.2018 - Věcné břemeno na obecním pozemku

Otázka

1. Zápis zastupitelstva z posledních 8 let, kdy obec Janov nad Nisou k žádosti společnosti ČEZ o neschválila zřízení věcného břemene ve smyslu §25 odst. 4 zákona č. 458/200 Sb. energetického zákona, spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou.

2. Kopii všech účinných smluv o věcném břemeni na obecním pozemku p.p.č. 1404/1 v k.ú. Janov nad Nisou a pozemku p.p.č. 1365/1 v k.ú. Janov nad Nisou.

J. R.

Odpověď

Obec Janov nad Nisou obdržela dne 29.10.2018 stížnost na Vaši nevyřízenou žádost ze dne 6.9.2018 (č.j.48436368/VB106-OBEC/01) podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "InfZ"), v níž se domáháte poskytnutí informací:

cituji: - 1. Zápis zastupitelstva z posledních 8 let, kdy obce Janov nad Nisou k žádosti společnosti ČEZ o neschválila zřízení věcného břemene ve smyslu §25 odst.4 zákona č. 458/200 Sb., energetického zákona, spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou.

- za posledních osm let v zápisech Zastupitelstva obce Janov nad Nisou neschválení žádosti společnosti ČEZ na zřízení věcného břemene - není

cituji: - 2. Kopii všech účinných smluv o věcném břemeni na obecním pozemku p.p.č 1404/1 v k.ú. Janov nad Nisou a pozemku p.p.č. 1365/1 v k.ú. Janov nad Nisou.

- v příloze zasíláme dvě účinně smlouvy o věcném břemeni na obecním pozemku p.p.č. 1404/1 v k.ú. Janov nad Nisou a pozemku p.p.č. 1365/1 v k.ú. Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h