Zápis - 16.11.2011

>Zápis z  10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. listopadu 2011

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ , Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Petr KORDAČ, Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

Volba návrhové komise

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Schválení programu

P r o g r a m : 

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, schválení programu)
  2. Kauza TOP-GUM
  3. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

2. Kauza TOP-GUM

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

3. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Martin Líbal

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h