28.04.2014 - Investiční plány 2014

Otázka

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

O. K.

Odpověď

Dobrý den,
na váš dotaz ze dne 23. 4. 2014 Vám sdělujeme, že má obec Janov nad Nisou pro rok 2014 naplánovány cca 3 projekty, ale zatím pouze jen v hrubých rysech, resp. jsou na tyto akce v rozpočtu obce vyhrazeny prostředky. Záleží pak na Finančním výboru a Zastupitelstvu obce, které projekty, kdy a v jakém rozsahu se budou realizovat.

V rozpočtu obce se počítá se 3 miliony na opravu komunikací, s 1 milionem na opravu veřejného osvětlení a pokud zbudou prostředky z předešlých akcí, tak se plánuje oprava hřbitovní zdi, zde se předběžně počítá s částkou 500 tis Kč.

S přáním pěkného dne
Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h