25.03.2014 - Prodej pozemku č. 1382/2

Otázka

Tímto žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. "o svobodném přístupu k informacím" o scelení obecního pozemku s pozemkem vlastníka Stavby Koláček s.r.o. č. 1382/2, a to včetně zveřejnění prodeje obecního pozemku na úřední desce obce Janov Nad Nisou.

T. O.

Odpověď

K Vaší žádosti ze dne 27.3.2014 Vám sdělujeme, že dne 18. 3. 2013 byla obci doručena žádost o koupi pozemku ppč. 1382/2 k. ú. Janov nad Nisou. Na zasedání Zastupitelstva obce dne 29.5.2013 usnesením č. 32/2013 bylo zastupiteli odsouhlaseno zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou. Toto bylo učiněno v termínu od 3. 6. 2013 do 19. 6. 2013 na úřední desce. Zároveň byla navržena cena (část pozemku za 500,- Kč/m2) a část za 100,- Kč/m2). Ke schválení prodeje došlo na zasedání Zastupitelstva obce dne 26.6.2013 usnesením č. 47/2013.

Z výše uvedeného vyplývá, že Obec Janov nad Nisou postupovala v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h