24.09.2018 - Informace k územnímu plánu

Otázka

Žadatel na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá obec Janov nad Nisou, aby mu poskytla podklady:

1. Obecně závaznou vyhlášku o změně úzmeního plánu - 1. změna územního plánu ze dne 30.3.2005, která není zveřejněna v dokumentech obce na webu.

2. Prezentaci, kterou starosta rychle roloval na obrazovce a promítal na zastupitelstvu dne 19.9.2018, a ve které seznamoval zastupitele a veřejnost s jednotlivými časovými a věcnými milníky vývoje územního plánu.

3. Prezentaci, kterou starosta rychle roloval na obrazovce a promítal na zastupitelstvu dne 19.9.2018, a ve které seznamoval zastupitele a veřejnost s jednotlivými časovými a věcnými milníky vývoje plochy N.222.

Reichenberg z.s.

Odpověď

Obec Janov nad Nisou obdržela dne 24.9.2018 Vaši žádost podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte podkladů z 8. ZO konaného dne 19.9.2018.

1. V příloze najdete OZV 1/2005 o vyhlášení závazné části 1.změny ÚP obce Janov nad Nisou, Tato vyhláška č.1/2005 byla zrušena a nahrazena OZV 2/2006 o vyhlášení závazné části 2. změny ÚP obce Janov nad Nisou a proto ji mezi zveřejněnými dokumenty na webu obce nenajdete.

2. Prezentaci najdete v příloze, jedná se o zkrácenou verzi odůvodnění Územního plánu obce Janov nad Nisou.

3. V příloze najdete sken dvou stránek z 1.změny ÚP obce Janov nad Nisou, které byly promítané na ZO dne 19.9.2018. Ostatní dokumenty promítané na tomto ZO jsou k dispozici na webu obce – Územní plán. Jedná se vždy o návrhovou část a výkres A2a Hlavní výkres - urbanistická koncepce k jednotlivým fázím pořizování ÚP. Dokumenty ke společnému jednání návrhů ÚP, k veřejnému projednání a k opakovanému projednání vše k dispozici na http://www.janov-n-n.cz/cz/obecni-urad/uzemni-plan.html nebo na stránkách města Jablonce nad Nisou https://www.mestojablonec.cz/cs/uzemni-planovani/uzemni-plany-okolnich-obci/janov-nad-nisou.html.

Časová osa územního plánu

Výkres

Mgr. Daniel David
starosta obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h