Investiční akce vodovodní řád a kanalizace Hraničná

Otázka: 20. 8. 2021

1. Zda se jako Obec Janov nad Nisou podílíte jakýmkoliv způsobem na Investičních akcí " Vodovodního řádku a tlakové kanalizace v k.ú. Hraničná n.N. v asfaltové komunikaci pozemek parc. č. 885 a pozemek parc.č. 859."

2. Zda tato Investiční akce je akcí vyvolanou potřebou soukromé investice.

Odpověď: dne 20. 8. 2021

1. Obec Janov nad Nisou se žádným způsobem nepodílí na Investiční akci „Vodovodní řad a tlaková kanalizace v katastrálním území Hraničná nad Nisou v asfaltové komunikaci na pozemku ppč. 885 a ppč. 859 k. ú. Hraničná nad Nisou".

2. Tato akce je akcí vyvolanou potřebou soukromé investice

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h