Zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obec Janov nad Nisou prostřednictvím obecního úřadu (dále jen ObÚ) provádí následující zpracování osobních údajů pro účely, kdy:

Zpracování osobních údajů občanů

Czech point

Jubilanti

Správní řízení

Knihovna

Nájemci hrobového místa

Ztráty a nálezy

Systém MISYS

Nemovitosti

Pokladna

Smlouvy

Účetnictví

Veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace

Změna územního plánu

Přestupky

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejné opatrovnictví osob

Evidence orgánů obce

Volební seznamy

Volební komise

Vydávání voličských průkazů

Evidence daní a poplatků

Ověřování podpisů a listin

Stížnosti a petice

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů

Personální a mzdová agenda

Bezpečnost práce

Kniha úrazů

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h