Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo má pro volební období 2022-2026 celkem 9 členů a schází se na jednání zpravidla jednou za měsíc. Jednání jsou veřejnosti přístupná.

Jednací řád zastupitelstva

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h