Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo má pro volební období 2022-2026 celkem 9 členů a schází se na jednání zpravidla jednou za měsíc. Jednání jsou veřejnosti přístupná.

Jednací řád zastupitelstva

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h