Usnesení - 05.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2014

Usnesení č. 70/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 71/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 84odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 72/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí starostou obce Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 73/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí místostarostkou obce paní Renatu Mádlovou

Usnesení č. 74/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

Usnesení č. 75/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedou finančního výboru Ing. Radka Jelínka.

Usnesení č. 76/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedkyní kontrolního výboru Bc. Marii Bürgerovou.

Usnesení č. 77/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Usnesení č. 78/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Usnesení č. 79/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů a komisí ve výši 1.120,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.

Usnesení č. 80/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 81/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příští jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 10. 12. 2014 od 17.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h