Usnesení - 28.06.2017

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. června 2017

Usnesení č. 55/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2017 a to na 6. 9.; 4. 10.; 8. 11.; 13. 12..

Usnesení č. 56/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje studny na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou včetně vodovodní přípojky vedoucí po pozemcích ppč. 717/2, 706/1,804/3, 804/1, 706/4 a 805/1 a navrhuje minimální kupní cenu 32.490,- Kč.

Usnesení č. 57/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002789/VB/4 – podzemní vedení VN a podpěrný betonový sloup (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“) na ppč. 1297/10, 1353/8, 1365/1, 1371/1 a 1375 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 190. 600,- Kč.

Usnesení č. 58/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej Nákladního automobilu kategorie N 1 – jednostranný sklápěč nazad velkoobjemový, typ: Multicar M 2512, výrobní číslo: 11778, SPZ: JN 67-51 panu Martinu Líbalovi, trvale bytem Hraničná 231, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 15.000,- Kč.

Usnesení č. 59/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č.2/2017:

 OdPaPol  
V 6409 5511 - 6.500 Euroregion Nisa
V 6409 5179 + 6.500 oprava položky
V 6409 5229 - 6.800 Sv. Zdislava
V 6409 5194 + 6.800 oprava položky
V 5311 5178 + 57.000 splátky Yeti
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
P   1345 + 27.000  
V 3612 6121 - 25.000  
V 3613 6121 + 300.000 oprava střechy na budově „kulturáku“
V 3113 6121 + 75.000 dvůr u MŠ
V 2212 5171 + 1.900.000 oprava komunikace u Sokolovny
V 3612 6121 - 2.275.000 ponížená částka na rekonstrukci „družiny“

Příjem celkem: 27.000

Výdej celkem: 27.000.

Usnesení č. 60/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N 439 4. 7. 1948 Petangový turnaj dvojic 8.600,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 61/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s investičními potřebami uvedenými ve Strategickém rámci MAP pro ZŚ a MŠ Janov nad Nisou, p. o..

Usnesení č. 62/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neinvestiční opatření, aktivity školy a aktivity spolupráce MAP.

Usnesení č. 63/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s předloženou finální verzí MAP Jablonecko.

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h