Podatelna

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem nebo na technickém nosiči dat.

Dokumenty v listinné podobě

Dokumenty v digitální podobě

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva
28.06.2023 od 17:00 h