Usnesení - 01.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. 11. 2006

Usnesení  č. 120/2006

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že 8 přítomných členů ZO – Marie Blahoutová, Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan Kvasnička,  Ivo Richter,  Mgr. Jana Tomešová složilo zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů - předepsaný slib.

Usnesení  č. 121/2006

ZO Janov n. N. souhlasí, aby v novém volebním období 2006 – 2010 pracoval v obci Janov n. N. jeden dlouhodobě uvolněný člen ZO – starosta.

Usnesení  č. 122/2006

ZO Janov n. N. souhlasí, aby v novém volebním období 2006 – 2010 pracoval v obci Janov n. N. jeden neuvolněný člen ZO – místostarosta

Usnesení  č. 123/2006

ZO Janov n. N. schvaluje obecná pravidla daná volebním řádem pro volbu starosty a místostarosty obce Janov nad Nisou

Usnesení  č. 124/2006

ZO v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích  ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce Janov n. N. p. Mgr. Daniela Davida.

Usnesení  č. 125/2006

ZO v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce p. Jaroslava Hrabáka

Usnesení  č. 126/2006

ZO zvolilo předsedou finančního výboru ing. Radka Jelínka

Usnesení  č. 127/2006

ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Rudolfa Kouta

Usnesení  č. 128/2006

ZO schvaluje termíny řádných zasedání ZO na 22. 11. a 20. 12. 2006.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h